top of page

MESAFELİ SÖZLEŞME ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1- KONU:

İşbu Satış sözleşmesi ön bilgi formunun konusu, SATICI'nın www.KuruyemisOnline.com, ALICI'ya satışını yaptıgı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2- SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : MSKT GROUP GIDA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi 20.cad 11/1 Sincan - ANKARA 
Telefon : +90 850 304 56 56 
Fax : +90 850 304 56 56 
E-mail: bilgi@kuruyemisonline.com

Mersis No: 0463057341100015

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ:

Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildigi gibidir.

Tarih :{_tarih_}
{_urunbilgileri_}

Kargo Tutarı : {_kargo_}
Ödeme şekli: {_odemesekli_}
Teslimat adresi: {_teslimatadresi_}
{_odemetablosu_}

MADDE 4- ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı : {_aliciad_} {_alicisoyad_}
Adresi:{_teslimatadresi_}
Telefon:{_alicitelefon_}
E-mail:{_alicimail_}
Tc No:{_tcid_}

MADDE 5:

ALICI, KuruyemisOnline.com siparişlerinde sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden tüm kampanya ve indirimler düştükten sonra aşağıda belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kargo ile gönderim teslimat ücretleri:

 

· 0 TL – 599 TL arası (Yurtiçi Kargo 82.90 TL) (KDV Dahil)

· 600 TL ve üzeri kargo ücretsiz

SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minumum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 6:

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5/1n,o maddelerinde; "Plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaftır.” belirtildiği üzere ALICI siparişinin içeriğine göre kullanılacak olan poşet miktarının toplam tutarının kendisinden tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7:

Madde 4’te belirtilen ALICI ve FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI sorumludur.

MADDE 8:

ALICI Madde 4’de belirttiği bilgilerin doğruluğunu ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

MADDE 9:

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 10:

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve "yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından iade edilir. KuruyemisOnline.com hizmeti sadece bireysel gönderimler içindir.

MADDE 11:

Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

MADDE 12:

ALICI, siparişi ile, teslim edilen ürün/ürünler arasında, alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI’ ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 13:

ALICI, sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda sipariş ettiği ürün/ürünlere alternatif ürün belirleyebilir. Alternatif ürün tercihi için "Satıcı Belirlesin” tercihini işaretlediğinde, alternatif ürünlerin SATICI tarafından seçileceğini kabul ve beyan eder. ALICI’nın bu konuda herhangi bir tercihi belirlenemiyorsa, ALICI sipariş ettiği ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi halinde yerine SATICI tarafından alternatif ürün belirleneceğini, bu ürününde kabulü dahilinde olduğunu beyan ve kabul eder.

MADDE 14:

ALICI, sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda 13. Madde de belirtildiği şekilde sipariş ettiği ürün/ürünlere alternatif ürün belirleyebilir. Bu durumda ALICI, alternatif ürün/ürünleri, KuruyemisOnline.com’da o gün itibarıyle satılan fiyat üzerinden teslim alacağını kabul ve beyan eder. ALICI, mevcut siparişini ileri bir tarihe ertelediğinde siparişinde yer alan ürünleri KuruyemisOnline.com’da o gün itibarıyle satılan fiyat ve stok üzerinden teslim alacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 15:

Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu sözleşmede belirtilen teslimat tarihine/sözleşmenin ifa tarihine kadar ALICI’nın gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa teslim/ifa edilir.

MADDE 16:

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

MADDE 17:

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 18:

ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 19:

Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

MADDE 20:

SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 21:

ALICI kendisine teslim edilen ürün/ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürün/ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair sipariş faturasını imzalamak ile yükümlüdür. ALICI tarafından sipariş faturası imzalanarak teslim alınan siparişlerin SATICI tarafından eksiksiz teslim edildiği anlamına gelir. Bu durumda ALICI’nın ürünlerin eksik teslim edildiğine dair itiraz hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 22:

Ürün/ürünlerin kapıda teslimi sırasında kredi kartı ile ödeme (online ya da kapıda kredi kartı ile ödeme ) söz konusu olduğunda ALICI ödemeyi gerçekleştireceği kredi kartı üzerindeki isme ait bir kimlik ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi halde satıcının siparişi teslim etmeme hakkı bulunduğunu ALICI kabul ve beyan eder.

MADDE 23:

Ürün/ürünlerin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini ödememesi halinde, ALICI kendisine bu durumun uzaktan iletişim aracı ile bildirilmesine müteakip 3 gün içerisinde teslim aldığı ürün bedellerini başka bir online ya da kredi kartı yada havale/EFT olarak ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 24:

SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içerisinde ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa alternatifi ile degiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal edilmesi seçeneğini tercih etmesi halinde ödedigi tutar kanuni faizi ile birlikte iptal talebinin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde kendisine ödenir. Alternatif ürün tercih edilmesi halinde ise herhangi bir fark söz konusu ise aradaki fark ALICI’dan tahsil edilir.

MADDE 25:

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI’nın ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 14 gün içinde ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 26:

İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 27:

Sipariş teslimatları yalnızca ALICI’nın siparişini verirken belirttiği teslimat adresine kapıya ürün/ürünler teslimi şeklinde yapılacaktır. ALICI, teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkan veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır. ALICI bu hükümleri kabul ve beyan eder.

MADDE 28:

Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; SATICI’nın ALICI’ya telefon ya da mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmeyen malı veya hizmeti geri alma hakkı bulunmaktadır. Sipariş edilmeyen malın veya hizmetin bedelinin ödenmemesi halinde ALICI bu malı kargo ücreti SATICI’ya ait olmak üzere SATICI adına kargoya vermek veya SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 29:

SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 30 - CAYMA HAKKI:

30.1 -ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmakla birlikte SATICI tüketici memnuniyeti adına bu süreyi 15 gün olarak belirlemiştir. ALICININ sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 • a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 • b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 • c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

30.2 -Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine 30.1’de bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir. ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.

30.3 -Cayma hakkının kullanılmasında ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

30.4 -SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

30.5 -ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

30.6 -ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 • b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • e) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 • f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 • ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 • h) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

30.7 -ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

30.8 -Her türlü iadeler mutlak suretle orjinal kutu ve ürünün ambalajı(koruma bantı) bozulmaksızın yapılmaktadır.

MADDE 31:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya ALICI'nın ikametgahı veya hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır. Eğer uyuşmazlık bu çerçevede çözümlenemez ise Ankara Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 32: - Kişisel bilgiler / Ticari İletişim / Paylaşım/Gizlilik:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya ALICI'nın ikametgahı veya hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır. Eğer uyuşmazlık bu çerçevede çözümlenemez ise Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Alışveriş bilgisi, isim, soyisim, cep telefon numaraları, doğum tarihi, yaşadığı şehir, cinsiyet, gibi kişisel bilgilerinin ve elektonik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgisinin, kişisel olmayan bilgilerinin mal ve hizmetlerini tanıtmak, imajını arttırmak , ürün ,hizmet ve iletişimini geliştirmek, Üyelerini tanımak, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmasına, veri kayıt sisteminde muhafaza edilmesine, sayılan amaçlarla sadece sistem kalitesini arttırmak için işlenmesine izin verir.

Üye aksini belirtmedikçe, üyeliği sonlandığında da, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, mevcut verilerinin muhafaza edilmesini, işlenmesini kabul eder.

Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini programların iletişim kanallarından bildirebilir.

MADDE 33:

Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği kapsamında enerji içeceklerinin 18 yaşından küçüklere satışı yasaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.SATICI

MSKT GROUP GIDA DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 

ALICI

{_aliciad_} {_alicisoyad_}

bottom of page